رزین پلی استر غیر اشباع ارتو UP150

موارد مصرف:

ساخت انواع قطعات سخت کامپوزیتی قایق، شناور، انواع مجسمه و مصنوعات پلی استر
و کلیه قطعات سخت فیلردار و فرآوری سنگهای طبیعی و ساخت سنگ مصنوعی

مشخصات فنی رزین مقدارواحد
درصد استایرن30-35%
درصد جامد65-70%
ویسکوزیته در دمای 25 درجه سانتیگراد با DINCUP-4100-150ثانیه
رنگ1-3Gardner
زمان ژل شدن با کبالت 1 % به
میزان 5 / 0 % و با پراکسید 50 % به میزان 2 %
8-15min
ماکزیمم زمان پخت15-30min
ماکزیمم دمای ژل تایم در قطعه 100 گرمی160-180°C
عدد اسیدی25±2mgKOH/g
وزن مخصوص در دمای 20 درجه سانتیگراد1/2-1/25g/cm³
انبارداری
(در دمای 25 درجه سانتیگراد و به دور از نور خورشید)
6-12ماه

خواص مکانیکی رزین قالب گیری شدهمقدارواحد
استحکام کششی60-80MPa
مدول کششی2-3GPa
استحکام خمشی100-130MPa
مدول خمشی2-3GPa
سختی40-55Barcol
درصد جمع شدگی2%
ماکزیمم دمای تحمل خمش60-70°C
درصد جذب آب0.12%